چگونه لنز را بر روی دوربین ببندیم

برای شروع کردن به عکاسی میبایست در ابتدا لنز را روی دوربین ببندید و سپس شروع به عکاسی کنید. برای این کار باید طبق مراحل زیر عمل کرد:

 

  1. نشانگر سفیدی که  روی لنز است را روبروی نشانگر سفیدی که روی بدنه دوربینتان وجود دارد قرار دهید.(در عکس پایین نشانگر روی بدنه دوربین با عدد 1 و نشانگر روی لنز با عدد 2 مشخص شده.)

 

 

  1. لنز را به بدنه بچسبانید تا درست در جای خود قرار گیرد .

 

 

  1. در حالیکه دوربین را با دست چپ و لنز را با دست راست خود گرفته اید لنز را جا بیاندازید و در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید، تا زمانی که صدای کلیک آن را بشنوید. حالا لنز بر روی دوربین بسته شده و آماده عکاسی می باشد ، درپوش لنز را بردارید و عکاسی کنید.