استفاده از لنزهای DX بر روی بدنه FX

سوال : آیا می توان از لنزهای فرمت DX بر روی دوربینی با فرمت FX استفاده کرد؟

 

پاسخ : بله. شما می توانید از لنزهای DX بر روی دوربینی با  فرمت FX  بطور مثال D750 استفاده کنید. اگر شما قصد دارید از یک لنز DX استفاده کنید، لازم است که آیتم "Auto DX Crop" را از منوی "Area Image" تنظیم کنید تا دوربین را در حالت FX باقی بگذارد ، یا به طور خودکار در مواقعی  که یک لنز DX را به آن متصل می کنید به حالت DX سوئیچ  شود.

نکته : اگر از این آیتم  "Auto DX Crop" استفاده نکید به دلیل کوچکتر بودن دایره تصویر لنز فرمت DX  نسبت به سنسور دوربین فرمت FX ، در اطراف تصور دایره ای سیاه رنگ تشکیل میشود یا در واقع تصویری کوچکتر از اندازه سنسور دوربین بوجود می آید.

مطابق عکس زیر :

 

سوال : آیا می توان از لنزهای فرمت FX  بر روی دوربینی با فرمت DX استفاده کرد؟

 

پاسخ : بله. دوربینی با فرمت DX  می تواند از هر دو نوع لنز (DX و FX) استفاده کند، زیرا دایره تصویر لنز  FX  بیشتر از تصویر مورد نیاز دوربین DX  است. در زمان استفاده از لنز  FX بر روی دوربین DX  به دلیل ضریب  1.6 که بوجود می آید و در واقع اصطلاحا  تله تر میشود از قسمت مرکزی لنز FX  استفاده میکنند که قسمت با کیفیت تر لنز نیز میباشد.